Plastová jímka

Jímky

Termínem jímky jsou označovány nádoby, jež jsou vodotěsné, a není možné, že by z nich byl sveden nějaký odtok. Nejčastěji jímka představuje nádobu, která je zakopána v zemi a slouží k akumulaci kapalin. Jednat se může jak o odpadní vody, tak i o dešťovou vodu nebo cokoli jiného. Vybírat si lze jímky o nejrůznějších objemech a také z několika materiálů. Pokud aktuálně uvažujete o výběru nové, jste na správné adrese, v následujících řádcích totiž jímky detailně popíšeme a soustředíme se i na jejich využití, druhy a kritéria, podle nichž vybrat tu správnou. Přesvědčíte se také o tom, že sehnat lze samonosnou jímku levně.

Multifunkční využití jímek

Na co se vlastně jímky používají? Tak především na zachycení odpadních vod. Jestliže u vaší nemovitosti není domovní čistička odpadních vod, případně absentuje i ta vzdálenější, na kterou by byl napojen kanalizační řád, je její pořízení nezbytné. Veškeré odpadní vody z domácnosti se pomalu kumulují právě ve zmiňované bezodtokové jímce. Ta je po naplnění do přesně dané kapacity vyvezena fekálním vozem. Jinak se jímka tradičně používá také na zachycování dešťové vody. Ta může být následně prostřednictvím čerpadla efektivně svedena nad zemský povrch. Poté lze touto vodou bez problémů zalévat celou zahradu. Při důmyslnějším řešení není problém napojit celý systém na nemovitost. S užitkovou vodou lze například splachovat toalety. Dostat se díky této skutečnosti můžete k vysoké úspoře. Navíc v dnešní době, kdy ubývá pitné vody, budete i v tomto ohledu ekologičtí.

Jímka

Jímka
Betonová jímka

Kde se jímky využívají?

Žumpy, jak jsou jímky také označovány, se využívají především v místech a absencí jakékoli čističky odpadních vod. Své místo si tedy konkrétně najdou u chat či chalup. Častokrát ale slouží perfektně i na zahradách. Tady dojde k usazení samonosné jímky a poté slouží počas celé sezony k zalévání. Své místo zkrátka budou mít všude, kde je zapotřebí kumulovat odpadní vody.

Druhy jímek

Jímky se obecně rozdělují do dvou základních skupin. Jde o nádoby plastové a betonové. V současnosti se spíše používají prvně jmenované. Vybírat si lze buď plastové uzavřené nádoby určené k následnému obetonování a zpevnění okolí, anebo samonosné jímky. Ty nevyžadují přítomnost betonu ve svém okolí. Do jisté míry si díky tomu ušetříte další čas, peníze a materiál. Jinak lze samozřejmě využít i služeb betonových jímek, nicméně ty si najdou své místo spíše v méně stabilním podloží a v místech, v nichž by plastová jímka nesloužila optimálně.

Betonové jímky

Betonové jímky

Plastové jímky

Plastové jímky

Sklolaminátové jímky

Sklolaminátové jímky

Jak vybrat správnou jímku?

Před nákupem jímky je zapotřebí promyslet několik důležitých kritérií, díky nimž určíte velikost konkrétního modelu. Obecně se používá pro výpočet následující vztah dle platné normy ČSN 756081, a to:

V = n×q×t (m³)

V je tedy požadovaný objem, n označuje počet členů konkrétní domácnosti a q je specificky daná průměrná spotřeba vody uváděná v m³. Poslední veličinou je t označující frekvenci vyvážení jímky ve dnech.

Typickým příkladem pro výběr jímky je domácnost se čtyřmi osobami. Ta se vyznačuje nejen výtokem vody, ale i WC, a přípravou teplé vody.

Do vzorce si tedy dosadíme čísla a vyjde nám:

V = 4×0,1×30

V = 12 m³

Celkově tedy vyšlo, že rodina potřebuje jímku o celkovém objemu 12 m³.

Podívejte se na jednotlivé druhy jímek:

Sklolaminátová jímka
Sklolaminátová jímka

Kontaktní formulář

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.