Dodání zboží na místo určení:

Objednané zboží na základě potvrzení objednávky emailem bude dodáno na dohodnuté místo nejpozději do 31 dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující se zavazuje převzít zboží osobně nebo osobou s plnou mocí na převzetí zboží (zmocněná osoba se musí při přebírání zboží prokázat dokladem totožnosti) na přesně stanoveném místě a ve stanoveném čase. Kupující se zaručuje, že ve stanoveném čase bude na stanoveném místě včas a zajistí převzetí zboží. Zboží, které nebude na dohodnutém místě a v dohodnutém čase převzato kupujícím, bude převezeno zpět do skladovacích prostor prodávajícího. V případě nepřevzetí zboží kupujícím vzniká prodávajícímu nárok požadovat opětovnou úhradu dopravy v plné výši (maximálne 8000 KČ) na místo doručení v novém termínu. V případě špatného přístupu se žumpa (nádrž) skládá na nejbližší přístupné místo.

Prodávající zajišťuje dopravu zboží po celé České republice. Expedice zboží probíhá na základě časového harmonogramu prodávajícího. Prodávající se zavazuje dodat nejpozději do 31 dnů od potvrzení objednávky.

Běžné dodání zboží trvá 3 – 21 dnů. Časový horizont dodání si ověříte na emailu info@jimko.cz.

Kupující si může zboží převzít i osobně ve skladovacích prostorách prodávajícího. Při osobním odběru dopravu zajistí na vlastní náklady a odpovědnost kupující.