Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží formou hotovostní platby na místě dodání nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v závazné akceptaci objednávky.

V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.