Problém odpadních vod je poměrně akutní a rozhodně se nevyplatí jej nijak podceňovat. Ve většině domácnosti je vše řešeno tím způsobem, že je odpadní potrubí napojeno na kanalizační síť. Odpadní vody jí putují a nakonec je filtruje až velká obecní čistička vody. Takto se věci mají u drtivé většiny domácnosti, spadají sem hlavně byty a rodinné domy. Pokud ovšem stavíte dům anebo bydlíte na okraji obce, případně na menší vesnici, pak se musíte spokojit s tím, že kanalizační síť nebude s největší pravděpodobností vybudována. Proto je nezbytné situaci řešit. Jaké alternativy vlastně máte?

Proč právě domácí čistička odpadních vod?

Odpověď na tuto otázku je nasnadě. Protože odpadní vody je nezbytné pročistit, do půdního podkladu a jinam jít nemohou. Domovní čistička odpadních vod v podstatě představuje jediné možné řešení. Septik je zákonem zakázán, jelikož vody z něj plynoucí nejsou dokonale pročištěné a znečišťují podzemní vody. Volit lze ještě žumpu, tedy nepropustnou jímku. Ta ale vyžaduje neustálé vyvážení svého obsahu ve frekvenci cca 1 za měsíc. Čistička odpadních vod pro domácnosti již není nijak závratně drahá a princip jejího fungování není složitý. Vysvětlíme si jej v následujících řádcích.

Princip fungování domácí čističky odpadních vod

Není nijak složitý. V podstatě funguje skoro stejně, jako je tomu u klasické velké obecní čističky odpadních vod. K čištění dochází aerobně biologickou formou. Princip spočívá v postupném rozkládání nečistot prostřednictvím mikroorganizmů, jež jsou živené kyslíkem, který se do čističky dostává. Základem celého procesu jsou tři hlavní fáze. Na počátku dochází k oddělení pevných částic od vody. Tato selekce proběhne v podstatě ihned poté, co se nečistoty dostanou do samotné nádoby. Ve druhé fázi se mikroorganismy podílejí na biologickém oddělení kalu od vody. V poslední třetí fázi je právě tento kal postupně odčerpáván a vzniká čistá voda, která může postupně odcházet pryč, případně se znovu aplikovat třeba na zalévání.

Druhy domácích čističek odpadních vod

I u domácích čističek odpadních vod je zapotřebí vybírat z jednotlivých druhů. My se na ně podrobně podíváme a ukážeme si, na jakém principu fungují.

Tunelové čističky odpadních vod

Tento typ domovní čističky odpadních vod je typický právě tvarem, který připomíná tunel. Vybavena je speciálním žebrováním, které zamezí jakýmkoli problémům v případě vysokého tlaku okolní zeminy. U tunelových čističek dochází k postupnému vsakování již čisté vody do podloží.

Biologické čističky odpadních vod

Jak už sám název napovídá, tento typ čističek odpadních vod funguje na přirozeném biologickém principu. Disponuje několika komorami, v nichž dochází k postupnému pročištění odpadních vod. Na počátku je separace, poté dochází k filtrování vody a kalů a následně k průchodu odpadních vod biologickým filtrem. Poté je již voda kompletně čistá. Důležité je mimo jiné také doplňování náplně biologického filtru. Ta není trvalá. Jinak se jedná o velmi efektivní řešení i pro domácnosti, v nichž žije velké množství lidí.

SBR čističky odpadních vod

Tento typ čističek je typický maximální účinností, a to v rozdílných podmínkách. Vyrobeny jsou z čistého polyetylenu a jedná se v podstatě o monolitický typ kontejnerů. Samozřejmostí je u nich také specifické žebrování zesilující jejich konstrukci. Veškeré modely jsou kompatibilní s přísnou evropskou normou EN 12566-3 + A2: 2013. Vyrobeny jsou v Polsku a jejich instalace je maximálně snadná. Biologická úprava odpadní vody SBR je typická přítomností procesoru. Na LCD displeji je přímo znázorněn proces a některé důležité ukazatele týkající se čistění odpadní vody.

Drenážní čističky odpadních vod

V naší nabídce se nachází také drenážní čističky odpadních vod. Jedná se o bytelné polyetylenové nádrže vyznačující se především systémem drenážního potrubí schopného jímat vodu z půdního podkladu. K dispozici jsou několika komorové domovní drenážní čističky odpadních vod. Vybírat si pochopitelně můžete především podle objemu, který by se měl odvíjet od celkového počtu osob žijících v objektu napojeném na čističku. Mnohdy jsou tyto čističky označované také jako odvodňovací.

Péče o domácí čističku odpadních vod

Mnohé domovní čističky odpadních vod jsou skoro bezúdržbové. Stačí pouze dohlížet na LCD panel, který je jejich nedílnou součástí. Právě na něm jsou indikátory stavu výše hladiny odpadních vod a mnohé další ukazatele. Jinak je ale u mnohých modelů zapotřebí kontrolovat činnost čerpadla, jež musí fungovat nepřetržitě. Pokud je jeho činnost ukončena, postupně dojde k zániku množení potřebných bakterií zabezpečujících potřebný rozklad látek, jež jsou v útrobách čističky. Důležité je i občasné mechanické odstraňování kalů u modelů nemajících tuto činnost automatizovanou.

Kontaktní formulář

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.